Het Buitenhuis

Futurecenter Het Buitenhuis aan Plein 1813 in Den Haag

Het Buitenhuis Den Haag

Futurecenter Het Buitenhuis in Den Haag droeg tot 2014 bij aan een vernieuwende overheid. In een sfeervolle villa aan het historische Plein 1813 werden ambtenaren ondersteund bij het vinden van meer oplossingen voor organisatie- en beleidsvraagstukken in minder tijd.

Om dat te kunnen realiseren, werd in Het Buitenhuis (onder andere) frequent gebruik gemaakt van een Group Decision Room (GDR): een netwerk van laptops dat behulpzaam is bij het voeren van een discussie. Software, hardware én professionele begeleiding ondersteunen brainstormsessies, keuzeprocessen, evaluaties, het verwerven van draagvlak etcetera.

Het Ministerie van BZK heeft Het Buitenhuis in 2014 opgeheven. Het Buitenhuis in Den Haag is sindsdien NIET meer beschikbaar voor vergaderingen, brainstormsessies en GDR-sessies.

Bent u op zoek naar een Group Decision Room | GDR-sessie, zoals bij Het Buitenhuis?

Brainstormnet Mobiele Group Decision Room verzorgde regelmatig GDR-sessies voor Het Buitenhuis.
Ook nu Het Buitenhuis is opgeheven, kunt u nog steeds gebruik maken van een Group Decision Room. Brainstormnet verzorgt en begeleidt GDR-sessies op locatie. In Den Haag (niet meer bij Het Buitenhuis), maar ook elders in Nederland.

Meer informatie over het inzetten van een Group Decision Room | GDR-sessie op locatie vindt u op: www.groupdecisionroom.nl